Znak města Habartov

Technické služby Habartov

organizační složka města Habartov

[1]Správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[2]K místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle platné legislativy.

[3]GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation).

Místní poplatek

Pro rok 2024 je stanoven rozhodnutím města ve výši 500,-Kč

Lze hradit bezhotovostně

Bezhotovostní platby

Číslo účtu: 30015-0862162329/0800
Variabilní symbol: Individuální

K hrazení místních poplatků prosím pužívejte přednostně bezhotovostní platby.

Obecně závazné vyhlášky k systému odpadového hospodářství

Obrázek